SlovenskýEnglish

Archív objednávok

Objednávky 2018

P.
 č.
Číslo objednávky
a popis
Celeková
hodnota
Dátum 
vyhoto
venia
Dodávateľ Adresa IČO Dátum 
zverej
nenia
1. O2018/1
Zimná údržba miestnych komunikácií
150,00 02.01.
2018
EKOFARM s.r.o. Podskalie 61, 018 22 36314021 02.01.
2018
2. O2018/2
Stravné lístky 100 ks
346,00 20.3.
2018
DOXX -stravné lístky Kálov 356
01001 Žilina
36391000 20.3.
2018
3. O2018/3
Stravné lístky 140 ks
513,00 25.6.
2018
DOXX -stravné lístky Kálov 356
01001 Žilina
36391000 25.6.
2018
4. O2018/4
Pretlakový ventil AWG, kožený opasok zásahový, pracovný komplet
1296,00 6.8.
2018
DH fire & safety s.r.o. 08633 Stebník, 54 50910612 6.8.
2018
5. O2018/5
Hasiace prístroje 
113,21 6.8.
2018
FLORIAN  s.r.o. Priekopská 26, 03608 Martin 36427969 6.8.
2018
6. O2018/6
Odborný mesačník PaM, Verejná
 správa - predplatné na r. 2019
74,00 20.8.
2018
PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40,
01001 Žilina
36371271 20.8.
2018
7. O2018/7
Balíček Priemiových služieb Mini na
1 rok, - www.podskalie
59,35 27.8.
2018
    Webnode AG Gartenstrasse3, 6304 Zug, Switzerland CH-170,3036.124.0 27.8.
2018
8. O2018/8
Revízia plynových zariadení na obecnom úrade
79,00 30.8.
2018
Slov. revízna a serv. spol. s.r.o. Buzalkova 10037/10
, 831 07 Bratislava 36
47970740 30.8.
2018
9. O2018/9
Výmena strešnej krytina na OU- 
krytina, materiál
1650,00 5.9.
2018
BLACHOTRAPEZ s.r.o. Vojtaššákova 604, 02744  Tvrdošín 36423416 5.9.
2018
10. O2018/10
Materiál na výmenu stsrešnej krytina
na OU
510,00 14.9.
2018
KAMON, s.r.o. Dolný Moštenec 205, 017 01 Pov.
Bystrica
36343251 14.9.
2018
11. O2018/11
Laty a dosky, impregnácia na výmenu
strešnej krytiny na OU
620,00 14.9.
2018
DESAL s.r.o. Dolný Lieskov 270, 01821 46067019 14.9.
2018
12. O2018/12
Vyrovnanie povrchov, nerovností, výtlkov pri rekonštrukcii miestnych komunikáciív obci Podskalie
5600,00 22.10.
2018
VINKstav, s.r.o. 01813 Papradno 2 44389256 22.10.
2018
13. O2018/13
Vlajka SR
20,00 24.10
2018
Jozef Smrhola-OLYMP Madarovska 145, 93587 sANTOVKA 32581190 24.10.
2018
14. O2018/14
Stravné lístky
294,00 29.11.
2018
DOXX -stravné lístky Kálov 356
01001 Žilina
36391000 29.11.
2018
15. O2018/15
Plaketa pri ukončení voleb. obdobia - starosta, nerezová flaša - sada
290,00 29.11.
2018
JOZEF SMRHOLA - OLYMP Maddarovska 145, 93587 Santovka 32581190 29.11.
2018
16. O2018/16
Exterierová mapa na plastovej tabuli - Sulovské vrchy
214,80 12.12.
2018
VKU Harmanec, s.r.o. Kynceľová 545, 97401 46747770 12.12.
2018

Objednávky 2017

P.
 č.
Číslo objednávky
a popis
Celeková
hodnota
Dátum 
vyhoto
venia
Dodávateľ Adresa IČO Dátum 
zverej
nenia
1. O2017/1
Zimná údržba miestnych komunikácií
100,00 02.01.
2017
Jozef Lamžo 01821 Dolný Lieskov 240 43145418 02.01.
2017
2. O2017/2
Zabezpečenie služieb PO
40,00 13.1.
2017
Janka Kozáková
JK SERVIS
Dedovec 1847/365
01701 Pov. Bystrica
36937151 13.1.
2017
3. O2017/3
Čistenie komínov na OU
a v kultúrnom dome
65,00 23.1.
2017
INTEGRA s.r.o.
Komínové systémy
Považské Podhradie
 357,01701 Povl.
Bystrica
36314528 23.1.
2017
4. O2017/4
Predplatné mesačníka PaM 2017
66,00 14.02.
2017
Poradca s.r.o. Pri Cedlulozke 40, 01001 Žilina 36371271 14.02.
2017
5. O2017/5
Žaluzie celotienacie do kancelárie OU 2 ks a kultúrneho domu  4 ks
212,00 22.02.
2017
NETA s.r.o. Vajanského 168, 02001 Púchov 31580157 22.02.
2017
6. O2017/6
Stravné lístky 100 ks
346,00 24.02.
2017
DOXX-stravné lístky, s.r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 24.02.
2017
7. O2017/7
Žiadosť o registráciu záložného práva
250,00 07.06.
2017
JUDr. Ján Hamara, notár
 
M.Rl.Štefánika 136/3, 01701 Pov. Bystrica 42301203 07.06.
2017
8. O2017/8
Stravné lístky 100 ks v hodnote 3,40/ks
346,00 27.06.
2017
DOXX-stravné lístky, s.r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 27.06.
2017
9. O2017/9
Zabezpečenie občerstvenia pri návšteve župana TSK 
50,00 12.07.
2017
Jakubech Martin  Pružina 485, 01822 41095871 12.07.
2017
10. O2017/10
Aktualizácia Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údaov
60,00 14.08.
2017
Richard Krajčík - FENIX 96623 Lovčica-Trubín 37396196 14.08.
2017
11. O2017/11
Ochranný odev, kukla, zásahová obuv pre DHZ Podskalie
477,20 14.08.
2017
Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa, 02321 Korňa 44543697 14.08.
2017
12. Oprava požiarnej striekačky 410,00 14.08.
2017
FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26, 03608 Martin 36427969 14.08.
2017
13. Motorová píla HSQ 450 pre DHZ Podskalie 449,00 21.08.
2017
LST centrum s.r.o. Partizánska 55/81, 96212 Detva 47984155 21.08.
2017
14. Vlajka SR 30,00 16.10.2017 Jozef Smrhola- OLYMP Madarovska 103/71, 93587 sANTOVKA 32581190 16.10.
2017
15. Odstránenie a likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny z budovy kultúrneho domu č.88 3600,00 30.10.
2017
Losstav, s.r.o. Púchovská 19/18
02001 Streženice
36737984 30.10.
2017
16. Strešnú krytinu na kultúrny dom 2800,00 31.10.
2017
BLACHOTRAPEZ, s.r.o. Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdošín 36423416 31.10.
2017
17. Uhlie na vykurovanie kultrúneho domu 300,00 3.11.
2017
Obchod a výroba- Ing. Belobrad Staničná ulica 340, 018 61 Beluša 30484448 6.11.
2017
18. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu 
za 11/2017
200,00 3.11.
2017
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny, 01701 Pov. Bystrica 36265144 6.11.
2017
19. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu 
za 12/2017
200,00 3.11.
2017
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny, 01701 Pov. Bystrica 36265144 6.11.
2017
20. Strešné žľaby, rúry,  kolená na strechu kultúrneho domu 579,00 13.11.
2017
KAMON, s.r.o. Dolný Moštenec 205, 01701 Pov. Bystrica 36343251 13.11.
2017
21. Skriňa univerzálna, 4 police 206,40 13.11.
2017
B2Bpartner s.r.o. Šulekova 2, 84106 Bratislava 44413467 13.11.
2017
22. Výrez krov v obecých lesoch 720,00 13.11.
2017
Ing. Marian Vlnieška Rozkvet 2000/1, 017 01 Pov. Bystrica 34658505 13.11.
2017
23. Klampiarske práce na kultúrnom dome, oplechovanie bočnej steny a schodišťa 195,00 14.11.
2017
Ondrej Baroš Horný lieskov 134, 01821 17968666 14.11.
2017
24. Archívne škatule 4 ks  10,00 13.12.
2017
EMBA Trade, s.r.o. Komárňanská cesta 13,94001
Nové Zámky
34142860 14.12.
2017
25. Kniha na osvedčovanie podpisov 100 listov 15,28 13.12.
2017
ŚEVT a.s.
 
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 14.12.
2017
26. Zabezpečenie komplexného poradenstva pri realizácii zákazky s nízkou hodnotou "Technické služby v obci Podskalie" 360,00 13.12.
2017
MP Profit PB, s.r.o. Železničná 85, 01701 Pov. Bystrica 50068849 14.12.
2017
27. Stravné lístky 50 ks v hodnote 3,40 € 176,00 13.12.
2017
DOXX Žilina 36391000 14.12.
2017
28. Tlačivá k priznaniu miestnych daní 50 ks 10,00 14.12.
2017
INPROST s.r.o. P.O.Box 141, 81000 Bratislava 31363091 14.12.
2017
29. Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 26,00 28.12
2017
RVC Trenčín 911 01  Trenčín 34006273 28.12.
2017

Objednávky 2016

P.č. Číslo objednávky . a popis Celková
hodnota
Dátum
vyhot.
Dodávateľ Adresa IČO Dátum
zverej.
1. O2016/1
Publikácia účt.súvzť. v samospráve
25,00 11.1.
2016
Reg. združenie miest a obcí
Strednéh Považia
911 01 Trenčín 34006273 11.1.
2016
2. O2016/2
Stravné lístky 100 ks
336,00 27.1.
2016
DOXX s.r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 27.1.
2016
3. O2016/3
Vlajka SR a obecná vlajka
50,00 26.2.
2016
Jozef Smrhola- OLYMP Madarovska 103/71
Santovka
32581190 26.2.
2016
4. O2016/4
Zabezpečenie služieb PO
140,00 4.3.
2016
Janka Kozáková,
JK SERVIS
Dedovec 1847/365
01701 Pov.Bystrica
36937151 4.3.
2016
5. O2016/5
Stravné lístky 100 ks
336,00 26.4.
2016
DOXX s.r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 26.4.
2016
6.  O2016/6
Renovácia tonera do tlačiarne
24,00 26.4.
2016
WAY-COPY SK, s.r.o. Nižný Kelčov 885
Vysoká nad Kysucou 023 55
47505371 26.4.
2016
7. O2016/7
Ťažba dreva a približovanie v obecných lesoch
216,00 2.5.
2016
Martin Sádecký
SAĎO
Sádočné 13
01861 Domaniža
43369171 2.5.
2016
8. O2016/8
Pracovné a ochranné pomôcky pre DHZ
702,90 11.7.
2016
FIRE system Marcela Kavalková Faturová Nižná Korňa 501
02321 Korňa
41827449 11.7.
2016
9. O2016/9
Renovácia tonera do tlačiarne
24,00 18.7.
2016
WAY-COPY SK, s.r.o. Nižný Kelčov 885
Vysoká nad Kysucou 023 55
47505371 18.7.
2016
10. O2016/10
Objednávka smetných nádob
240,00 23.8.
2016
BINS s.r.o. Vašinova 61
949 01 Nitra
45510393 23.8.
2016
11. O2016/11
Stravné lístky 120 ks
402,00 23.8.
2016
DOXX -stravné lístky Kálov 356
010 01  Žilina
36391000 23.8.
2016
12. O2016/12
Sadenice - smrek obyčajný 1300 ks
273,00 18.10.
2016
Ing. Miroslav Lazorik Jesenského 2735/184 30624681 18.10.
2016
13. O2016/13
Kartotékova skrinka, 2 zásuvky 656x415x420 mmm, šedá
178,80 14.11.
2016
AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B
82104 Bratislava
36268518 14.11.
2016
14. O2016/14
Stravné lístky 100 ks x 3,30
336,00 28.11.
2016
DOXX s.r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 28.11.
2016
15. O2016/15
Plastová tabuľa 120x80 cm PRVSR 2014-2020 Vybudovanie súboru spol. zari. a opatrení v obci Podskalie 
60,00 28.11.
2016
MP Profit PB s.r.o. Hliniky 712/25
01701 Pov. Bystrica
50 068 849 28.11.
2016

Objednávky 2015

P.č. Číslo objednávky . a popis Celková
hodnota
Dátum
vyhot.
Dodávateľ Adresa IČO Dátum
zverej.
1. O2015/1
ESET Smart Security pre 1 PC na 2 roky
50,33 17.2.
2015
ESET, spol. s.r.o. Einsteinova 24
851 01 Bratislava
313333532 17.2.
2015
2. O2015/2
Stravné lístky
237,00 23.2.
2015
DOXX s.r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 23.2.
2015
3. O2015/3
Stravné lístky 200 ks
666,00 28.4.
2015
DOXX s.r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 28.4.
2015
4.

O2015/4

Vyhotovenie bezpečnostného projektu

na ochranu osobných údajov

84,00

15.5.

2015

PK Systems,

spol.s r.o.

SNP 22

965 01 Žiar nad Hronom

36636720

15.5.

2015

5. O2015/5
Dodávka a dovoz materiálu na odvedenie dažďovej vody na ihrisku
543,00 20.7.
2015
DK Trade, s.r.o. Dolný Moštenec 259 31638201 20.7.
2015
6. O2015/6
Kvalifikovaný systémovy certifikát  HSM  na 4 roky
103,20 28.7.
2015
Disig a.s. Záhradnícka 151
Bratislava
35975946 28.7.
2015
7. O2015/7
Vypracovanie rozpočtov Pozemkových úprav (poľné cesty)
180,00 19.8.
2015
TEVYS AQUA s.r.o. Jilemnického 17
91101 Trenčín
36345474 19.8.
2015
8. O2015/8
Toner do tlačiarne HP LJ 125 - CF283A
24,00 17.9.
2015
WAY-COPY SK s.r.o. Nižný Kelčov 885 Vysoká nad Kysucou 023 55 47505371 17.9.
2015
9. O2015/9
Stravné lístky 100 ks
336,00 29.10.
2015
DOXX s.r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 29.10.
2015
10. O2015/10
Uhlie 1,05 t
176,82 7.12.
2015
Obchod Výroba Ing. Belobrad Staničná ulica 240/7
Beluša
30484448 7.12.
2015
11. O2015/11
Ťažba dreva a ohadzovanie haluziny v obecných lesoch
480,00 7.12.
2015
Martin Sádecký- SADO Sádočné 13
018 16 Domaniža
43369171 7.12.
2015
12. O2015/1
Inzercia - Vianočný pozdrav 
24,00 17.12.
2015
Petit Press, a.s. Lazaretská 12
81108 Bratislava
35790253 17.12.
2015