SlovenskýEnglish

Verejné obstarávanie

Lehota na predkladanie ponúk: do 25.02.2022 do 12:00 hod

Lehota na predkladanie ponúk: do 16.03.2021 do 12:00 hod

Lehota na predkladanie ponúk: do 18. 9. 2018 do 12,00 hod

    Lehota na predloženie ponúk: od 11.12.2015 do 17.12.2015

    Lehota na predloženie ponúk do 23.12.2015 do 13,00 hod