SlovenskýEnglish

Fotovoltaické zariadenie LZE KD Podskalie 15 kW

Názov projektu: Fotovoltaické zariadenie LZE KD Podskalie 15 kW
Miesto realizácie: Obec Podskalie
Cieľ projektu: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na  hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Dátum začatia/ukončenia realizácie: 09/2023 – 10/2023
Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 26 481,64 Eur
Celková výška NFP: 25 157,56 Eur

Stručný opis projektu: 

Predmetom projektu je vybudovanie Fotovoltaického zariadenia na existujúcej streche budovy kultúrneho domu  o výkone 15 kW. Hlavným cieľom je ekologická výroba elektrickej energie zo slnečnej energie, s dodávkou vyrobenej energie výlučne do batériového úložiska a vlastnej spotreby v objekte kultúrneho domu. Vyrobená elektrická energia bude slúžiť výlučne pre vlastnú potrebu vo vlastných priestoroch, nebude slúžiť na hospodársku činnosť. Tým obec docieli energetickú sebestačnosť a úsporu finančných prostriedkov.